Class Percentages & Dean's List

Percentile Information - Class of 2016

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.558
Top 15% 3.410
Top 20% 3.317
Top 25% 3.284
Top 33% 3.181
Top 50% 3.040
Top 75% 2.801

Percentile Information - Class of 2015

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.571
Top 15% 3.454
Top 20% 3.397
Top 25% 3.359
Top 33% 3.268
Top 50% 3.123
Top 75% 2.881

Percentile Information - Class of 2014

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.545
Top 15% 3.456
Top 20% 3.409
Top 25% 3.312
Top 33% 3.240
Top 50% 3.072
Top 75% 2.728

Percentile Information - Class of 2013

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.474
Top 15% 3.430
Top 20% 3.367
Top 25% 3.309
Top 33% 3.228
Top 50% 3.045
Top 75% 2.697

Percentile Information - Class of 2012

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.587
Top 15% 3.503
Top 20% 3.421
Top 25% 3.362
Top 33% 3.277
Top 50% 3.097
Top 75% 2.825

Percentile Information - Class of 2011

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.527
Top 15% 3.454
Top 20% 3.367
Top 25% 3.296
Top 33% 3.228
Top 50% 3.069
Top 75% 2.789

Percentile Information - Class of 2010

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.574
Top 15% 3.504
Top 20% 3.470
Top 25% 3.396
Top 33% 3.259
Top 50% 3.115
Top 75% 2.859

Percentile Information - Class of 2009

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.571
Top 15% 3.513
Top 20% 3.400
Top 25% 3.355
Top 33% 3.298
Top 50% 3.145
Top 75% 2.837

Percentile Information - Class of 2008

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.554
Top 15% 3.500
Top 20% 3.436
Top 25% 3.372
Top 33% 3.310
Top 50% 3.174
Top 75% 2.902

Percentile Information - Class of 2007

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.524
Top 15% 3.494
Top 20% 3.438
Top 25% 3.378
Top 33% 3.322
Top 50% 3.180
Top 75% 2.932

Percentile Information - Class of 2006

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.506
Top 15% 3.407
Top 20% 3.369
Top 25% 3.341
Top 33% 3.235
Top 50% 3.076
Top 75% 2.778

Percentile Information - Class of 2005

Percentile Cumulative GPA
Top 10% 3.578
Top 15% 3.519
Top 20% 3.415
Top 25% 3.304
Top 33% 3.228
Top 50% 3.083
Top 75% 2.807